Onko tuotteesi loistava, mutta suuri yleisö ei vielä tunne sitä? Huomioi ainakin nämä asiat uuden brändin markkinoinnissa

Posted by Lanka Creative on 18.9.2019 5:00

Jos olet niin onnellisessa asemassa, että olet kehittänyt uniikin ja korkealaatuisen tuotteen, niin sinulla on hyvä lähtötilanne markkinoinnin suunnitteluun.

Uniikkius on merkittävä kilpailuvaltti. Jos tuotteesi on uniikki ja iskee ns. ajan hermoon, voit hyvin suunnitellun ja toteutetun markkinointikampanjan jälkeen hätistellä liikoja asiakkaita pois.

Kokosimme muutamia uuden brändin markkin

oinnin kannalta tärkeitä ja kiinnostavia huomioita. Huomiot perustuvat paitsi omiin kokemuksiimme ja havaintoihimme, myös Cannes Lions 2019 -konferenssissa julkaistuihin tutkimuksiin markkinoinnin nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Hyödynnä sosiaalista mediaa ja muita edullisia markkinointikanavia

Suora dialogi kohderyhmän kanssa on kannattavaa erityisesti uusille tuotteille, jotka tarvitsevat kosketusta potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Vlogit, blogit ja muut sosiaalisen median kanavat ovat kustannustehokas tapa päästä suoraan dialogiin asiakkaiden kanssa, mutta niiden hyödyntäminen edellyttää pitkäjänteistä ja näkemyksellistä työtä. Markkinoijan pitää nähdä vaivaa saadakseen asiakkaiden kanssa käytävästä vuorovaikutuksesta aidosti sosiaalista.

GlobalWebIndex-tutkimuskeskuksen mukaan markkinoinnissa voidaan hyödyntää erityisesti sellaisia sosiaalisen median kanavia, joissa asiakkaat pystyvät tutustumaan heitä kiinnostaviin tuotteisiin ja olla kanssakäymisessä muiden samoista asioista kiinnostuneiden kanssa. Erityisesti Instagram ja Pinterest yhdistävät nämä asiakaspolun eri vaiheet onnistuneesti.

Some-kanavien suosio vaihtelee jatkuvasti ja oikean foorumin löytäminen edellyttää tutustumista eri kanavien käyttäjämääriin ja -profiileihin. Yhdelle sopii Instagram ja toiselle TikTok.

Tulevaisuuden trendit on myös tärkeää tiedostaa. Esimerkiksi Facebookin omistaman WhatsAppin odotetaan lisäävän palveluun mainoksia vuonna 2020.

Pitkäkestoisia asiakkuuksia esimerkiksi subscription-mallien avulla

Pitkäkestoiset asiakkuudet tuovat uudelle tuotteelle elintärkeää vakautta ja varmuutta kassavirrasta.

Yleinen tapa hankkia pitkäkestoisia asiakkuuksia on ns. subscription-malli, jossa asiakas maksaa tuotteen jatkuvasta käyttöoikeudesta esimerkiksi kuukausittain toistuvan maksun. Esimerkiksi internetin suoratoistopalvelut ja lehtitilaukset toimivat subscription-periaatteella.

Nykyisin myös monet elintarvikealan yritykset tarjoavat asiakkailleen subscription-mallia. Asiakkaat voivat tilata kuukausimaksulla kotiin kuljetettuna joko valmiita annoksia tai asiakkaan toiveiden mukaisten reseptien edellyttämiä raaka-aineita. Esimerkiksi kahvialan yritys Slurp tarjoaa asiakkailleen kuukausihinnalla suoraan kotiin tuotua pienpaahtimokahvia.

Kullan arvoinen tieto uusille elintarvikealan yrityksille olisikin tunnistaa kohderyhmänsä, joka hakee kulutusvalinnoillaan tunnekokemuksia ja on siten valmis sitoutumaan tuotteeseen pitkäkestoisesti.

Poikkeuksellisen hyvä asiakaskokemus

Cannesissa julkaistun Anatomy of Effectiveness -markkinointitutkimuksen mukaan uusien brändien nousussa korostuu DTC-ajattelu (Direct-To-Consumer). DTC-brändit tähtäävät suoraan kosketukseen asiakkaan kanssa muun muassa poikkeuksellisen hyvän asiakaskokemuksen kautta.

Olemme havainneet, että hyvän asiakaskokemuksen kehittäminen perustuu usein tietoon asiakkaan käyttäytymisestä ja odotuksista. Palvelumuotoilun pohjalla on aina dataa ja näkemystä asiakkaan tarpeista.

Palvelumuotoilun lisäksi asiakaskokemusta täytyy pitää yllä dialogisella ja asiakasta kunnioittavalla viestinnällä.

Vahva ja uniikki bränditarina

Professori Jenni Romaniuk on kuvannut sijoittajien kannalta kiinnostavimmiksi yrityksiä, joiden bränditarina on uniikki ja jotka eivät ole vielä suuren yleisön silmissä tunnettuja.

Hyvä bränditarina paitsi erottaa yrityksen kilpailijoistaan, myös luo tunnesidettä yrityksen ja asiakkaan välille. Ihmiset hakevat kiinnittymisen kohteita ja yhä useammin kiinnittymisen kohde on jokin tuote tai palvelu.

Uusi, uniikki tuote tarjoaa asiakkaalleen tunnesiteen, jos sen tarina on hyvin mietitty ja toteutettu. Samalla se houkuttelee sijoittajia.

SYTTYIKÖ LAMPPU?

OTA YHTEYTTÄ

Keskustelu